Ellen Odenthal, fysiotherapeut

Ik ben Ellen Odenthal. Ik ben in 1981 als fysiotherapeut afgestudeerd in Groningen. Na korte tijd in een verpleeghuis gewerkt te hebben ben ik in de eerstelijns fysiotherapie aan het werk gegaan, eerst als Algemeen fysiotherapeut, maar daarna ook gespecialiseerd als Hart-Vaat-Long-fysiotherapeut en als Psychosomatisch fysiotherapeut.
Daarnaast werk ik al circa twintig jaar voor de landelijke beroepsvereniging van fysiotherapeuten (KNGF) aan het verbeteren van kwaliteit en het samenwerken met andere disciplines in de zorg.

Algemeen fysiotherapeut

Als Algemeen fysiotherapeut ben ik opgeleid om de meeste klachten van het bewegingsapparaat te behandelen: pijn, stijfheid, zwelling en verlies van kracht, coördinatie of conditie.
Het gaat vaak om nek- en schouderklachten en (lage)rugklachten, maar ook om klachten die samenhangen met artrose, osteoporose of reuma, klachten na een beroerte (CVA), na operaties, breuken of kneuzingen en klachten na een aanrijding, val of ongeluk. 

Als Algemeen fysiotherapeut behandel ik ook meer complexe klachten en klachten van het bewegingsapparaat die samen met een of meer ernstige chronische aandoeningen optreden, zoals hartklachten, diabetes en/of longproblemen. 

Hart-Vaat-Long fysiotherapeut 

Als Hart-Vaat-Long fysiotherapeut ben ik opgeleid om mensen met (ernstige) klachten van hart, bloedvaten en/of longen te begeleiden.Doel daarvan is het om door het opbouwen van conditie en spierkracht de eigen zelfredzaamheid zoveel mogelijk te herwinnen of te behouden om zolang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven leven op de manier die zelf het prettigste gevonden wordt. Behandeling en begeleiding is mogelijk bij klachten die in principe maar van korte duur zijn, zoals in de periode na een hartinfarct of het plaatsen van een pacemaker. Maar ook bij blijvende chronische klachten van hart of longen, zoals bij hartfalen of COPD.

Daarnaast ben ik lid van het ClaudicatioNet, een landelijk netwerk van vaatchirurgen, vaatverpleegkundigen en gespecialiseerde fysiotherapeuten dat patiënten met zogenaamde “etalagebenen” (Claudicatio Intermittens) door middel van een speciaal daarvoor ontwikkelde looptherapie zo probeert te begeleiden dat een (vaat)operatie lang uitgesteld kan worden of zelfs helemaal niet meer nodig is. Daartoe is vaak intensievere begeleiding naar een echte gedragsverandering nodig. 

Psychosomatisch fysiotherapeut

Vaak kunnen voor pijnklachten aan het bewegingsapparaat, ook na grondig onderzoek, geen duidelijke lichamelijke oorzaken gevonden worden. Maar de pijn en het ongemak zijn er niet minder om, vaak erger en langduriger dan bijvoorbeeld na een operatie of een hartinfarct. Lang bleef deze groep patiënten wat in de kou staan, de klachten leken geen oorzaak te hebben, het zat dan dus vermoedelijk "tussen de oren".
Maar inmiddels is er veel meer over deze klachten bekend en om ze goed te kunnen behandelen hoeft de oorzaak ervan gelukkig ook niet altijd duidelijk te zijn. Vaak blijkt er sprake te zijn van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. Het blijken vaak lichamelijke klachten te zijn waarbij persoonskenmerken en/of sociale factoren meer dan gemiddeld een rol spelen. Een deel van deze klachten wordt ook wel met de naam SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) aangeduid. 

Het kan gaan om klachten of situaties als:
Lichamelijke klachten: chronische vermoeidheid, chronische (spier)pijn, buikpijn, rug/nekpijn, (spannings)hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid en hyperventilatie.
Emotionele klachten: onrust, lusteloosheid, angst, somberheid, piekeren, onzekerheid, prikkelbaarheid, niet meer genieten, slaapproblemen, algeheel onbehagen.
Gedragsmatige klachten: te veel of te weinig eten, overmatig roken/alcohol of medicijn gebruik, chaotisch, emotionele uitbarstingen, vermijding van contact, afname in prestaties.
Belastende situaties: bij hoge werkdruk, relationele problemen, emotionele gebeurtenissen, conflicten, verlies of rouw, trauma, langdurige ziekten, dagelijkse spanningen en zorgen.

In het begeleiden van mensen met dit type klachten, maar ook van mensen met lichamelijke klachten in combinatie met psychiatrische problematiek, ben ik als psychosomatische fysiotherapeut gespecialiseerd.
Met behulp van oefeningen en gesprekken gericht op bewustwording wordt geprobeerd de factoren die van invloed zijn op het verstoorde evenwicht in beeld te brengen en te veranderen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het leren respecteren van de eigen grenzen van lichamelijke en psychische belastbaarheid, het leren toepassen van ontspanningsvaardigheden, het  verbeteren van ademhaling of adempatroon of het verhogen van de algehele belastbaarheid. Er is daarbij aandacht voor lichamelijke, emotionele, gedragsmatige en psychosociale aspecten.